Archiv rubriky: 2018

Událost č. 24 – požár

30.7.2018
15:52
Místo: Martiněves

JSDH Roudnice nad Labem byla povolána KOPIS HZS ÚK na požár pole mez obcemi Bříza a Radešín. Jednotka vyjela s vozidly CAS 20 (1+3), CAS 32 (1+1) a DA (1+3). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár posekaného pole a zemědělského stroje. Na místě se již zasahovala JPO HZS ÚK PS Rodnice nad Labem a JSDH Budyně nad Ohří. Vozidlo CAS 20 začalo pomocí dálkově ovládané nárazníkové lafety srážet plameny
šířící se napříč polem pro snažší dohašení asanačními lištami ostatních vozidel. Po vyčerpání hasební látky, odjela CAS 20 k nedalekému rybníku v obci Radešín k dotankování vody. Po návratu vozidlo pokračovalo v hašení podél fronty požáru. Vozidlo CAS 32 mělo po příjezdu na místo události technický problém v podobě poruchy na vyrovnávání vzduchových měchů a tak posloužilo jako zásobárna vody pro ostatní vozidla. Po opravě poruchy CAS 32
odjela doplnit hasební látku k výše zmíněnému rybníku. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č. 23 – technická pomoc

27.7.2018
7:45
Místo: Bříza

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zápar uhlí v prosorách sklepa. Z rozhodnutí VZ začali členové jednotky společně s příslušníky HZS PS Roudnice uhlí ze sklepa vynášet pomocí kbelíku. Hasiči ve sklepě zasahovali v IDP. Bylo vynešeno cca. 5t uhlí.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č. 22 – požár

26.7.2018
8:08
Místo: Bříza

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zápar uhlí v prosorách sklepa. Z rozhodnutí VZ začali členové jednotky společně s příslušníky HZS PS Roudnice uhlí ze sklepa vynášet pomocí kbelíku. Hasiči ve sklepě zasahovali v IDP. Bylo vynešeno cca. 7t uhlí.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č. 21 – požár

7.7.2018
18:04
Místo: Nové Dvory

Jednotka byla vyslaná do obce Nové Dvory na požár odpadu. Jednotka byla operačním střediskem odvolána jednalo
se o planný poplach. Při návratu na základnu byla jednotka odvolána na událost do obce Úpohlavy.

Událost č. 20 – požár

7.7.2018
18:15
Místo: Úpohlavy

Po příjezdu na místo události byo průzkumem zjištěno že se jedná o požár pole. VZ bylo rozhodnuto nasazení asanační lišty po obvodu zasaženého pole.Po ukončení prací se z rozhodnutí VZ Jednotka vrátila z pět na základnu.

Událost č. 19 – požár

4.7.2018
11:22
Místo: Prackovice nad Labem

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS Úk k plnění požárního letadla na letiště v Roudnici nad Labem (ICAO: LKRO). Nejprve vyjela s vozidlem CAS 20 (1+3). Na místo plnění postupně dorazila vozidla CAS 32 (1+3) z JSDH Budyně nad Ohří, CAS 30 (1+2) a CAS 32 (1+1) z JSDH Brozany a CAS 32 (1+1) a DA (1+3) z JSDH Roudnice n/L. Velitelem plnícího stanoviště letounu a odpovědnou osobou za organizaci plnění se stal ZVJ z JSDH Roudnice n/L. Letoun byl typu Antonov AN-2 imatrikulace OK-JIJ s kapacitou 1500 l vody a přilétl v cca. 12:15 hod. Z LKRO VPD  31L/13R bylo provedeno několik shozů na požářiště. Pilot letounu si následně vyhlédl zemědělskou plochu použitelnou pro vzlet a  přistání u obce Keblice. Důvodem bylo zkrácení času mezi jednotlivými shozy na polovinu. Velitel plnícího stanoviště letounu předal žádost pilota na KOPIS Úk. Žádost byla schválena operačním důstojníkem. Aby nedošlo k proluce v plnění letounu, byla přesunuta nejprve dvě vozidla CAS 32 z JSDH Brozany a Budyně n/O na plochu u Keblic pro ověření možnosti tohoto řešení. Během přesunu těchto
vozidel do Keblic, letoun nadále využíval stanoviště na LKRO. Až po úspěšném přistání u Keblic a doplnění letounu vodou, velitel plnícího stanoviště letounu rozhodl o přesunu ostatních sil a prostředků z LKRO do Keblic. Letoun provedl poslední shoz okolo 21:00 hod.
Celkem bylo provedeno 35 shozů, tj. na požářiště bylo letounem dopraveno 52 500 l vody. Během činnosti letounu z LKRO byla vozidla zásobována vodu z požárního hydrantu u PS Roudnice n/L HZS Úk. Natankováno bylo cca. 23 000 l vody. Po započetí činnosti z Keblic byl jako vodní zdroj využíván nedaleký zemědělský hydrant (cca. 29 500 l vody). Přes správce LKRO, bylo dohodnuto doplnění letounu LPH na LKRO. Tuto možnost letoun využil v 18:30 hod.

Událost č. 18 – požár

29.6.2018
16:24
Místo: Roudnice nad Labem – Prokopoval ul.

Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno že se jedná o požár dřeva v suti.Zjištěny byli dvě ohniska o rozloze 4x4m a  10x5m.Z rozhodnutí VZ jednotka nasadila 3x útočný proud C. Místo požáru jednotka prolévala 12000 l množství vody. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č. 17 – požár

26.6.2018
19:05
Místo: Židovice

Po příjezdu na místo události bylo VZ rozhodnuto použítí hadice pro rychlý zásah z CAS 32 a prováděho hašení zasaženého polního porostu a přilehlé krajnice. Po skončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo k žádnému poškození vybavení.

Událost č. 16 – požár

7.6.2018
11:28
Místo: Dobříň

Po příjezdu na místo události byl z rozhodnutí VZ natažen jeden proud „C“ z CAS32 a prováděno hašení zasaženého
lesního porostu. Při zásahu došlo k poškození jedné hadice „C“. K žádnému dalšímu poškození ani zranění nedošlo. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č. 15 – technická pomoc

5.6.2018
9:05

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS ÚK na likvidaci bodavého hmyzu do MŠ Kytička. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo ve výduti uříznutého kmene stromu. Hnízdo bylo zlikvidováno rozřezáním kmene motorovou pilou a použitím insekticidu Bandit super 10 EW. Místo bylo s poučením předáno ředitelce MŠ. Jednotka se vrátila zpět na základnu.