Archiv rubriky: 2019

událost č.51 – 7.12.2019

11:57
Únik ropných látek – Roudnice nad Labem

Cestou na základnu z události č: 4219012726 byla jednotka vyslána do ulice Pod Katovnou v Roudnici n/L. Na místě události se již nacházela jednotka HZS PS Roudnice nad Labem. Dle rozhodnutí VZ jednotka provedla zasypání vyteklé nafty v ulicích Pod Katovnou a Havlíčkova, pomocí sorbentu Absodan Universal a zametla jej. Následně provedla opláchnutí vozovky pomocí smáčedla TS Clean. Po té se z rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.

událost č.50 – 7.12.2019

11:36
Strom přes silnici Záluží

Jednotka vyjela odstranit padlý strom na vozovku mezi obce Dobříň a Záluží. Na této vozovce nebyl nalezen žádný strom, který by překážel nebo ohrožoval provoz na komunikaci. Po dohodě s KOPIS je jednotka vrátila k základnu.

událost č.49 – 2.12.2019

1:00
Požár skládky – Čížkovice

2.12.2019 – 1:00
Jednotka byla povolána k požáru skládky v katastru obce Želechovice. Po příjezdu na místo události jednotka z rozhodnutí VZ prováděla kyvadlovou dopravu vody pomocí CAS 20 a CAS 32 z čerpacího stanoviště v Lovosicích u řeky Labe. Dále členové jednotky prováděly hasební práce v IDP. V 5:40 odjíždí CAS 20 zpět na základnu z důvodu nástupů členů jednotky do svých zaměstnání. CAS 32 zůstává až do 8:24 kdy je střídána.Během kyvadlové dopravy dodáno 53 000 l vody

2. 12. 2019 – 17:14
Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána ke střídání hasičů při požáru skládky v obci Želechovice. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 v obsazení 1+2 a s vozidlem CAS 32 v obsazení 1+1. Po příjezdu na místo zásahu a po poradě velitelů na místě zásahu byla vozidla jednotky určeny ke kyvadlové dopravě vody z plnícího stanoviště v o obci Lovosice (vodní zdroj řeka Labe). Kyvadlovou dopravou byl zásobován požární žebřík s monitorem v koši ustavený v dolní části skládky a vozidla zásobující útočné proudy v horní části skládky. Členové jednotky se také střídali v obsluze monitoru plošiny a v řízení provozu na pozemních komunikacích v areálu skládky. V 23:12 (2.12.) z místa zásahu odjelo vozidlo CAS 20 zpět na základnu. CAS 32 odjela zpět v 03:34 (3.12.).Během kyvadlové dopravy vody bylo oběma vozidly na požářiště dodáno 114 200 l vody. (CAS 20 – 24 000 l, CAS 32 – 90 200 l)

3.12. 2019 – 17:00
Jednotka byla vyslána ke střídání hasičů na požár skládky Sono v Želechovicích. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 v obsazení 1+1. Po příjezdu na místo události bylo VZ rozhodnuto, že jednotka bude provádět po celou noc monitoring požářiště za pomocí termokamery.V 22:50bylo termokamerou nalezeno místo o teplotě 160°C. Z rozhodnutí VZ byl vytvořen 1x útočný proud C a místo bylo prolito vodou (cca 300l). V 7:00 (4.12.) proběhlo střídání a jednotka se vrátila zpět na základnu

událost č.47 – 20.11.2019

15:00
Technická pomoc – únik ropných látek na vozovku

Na stanici JSDH Roudnice n/L se dostavil pán: xxx s tím že na parkovišti u obchodního domu Tesco na ulici Alej 17. listopadu, zůstaly po odtahovaném vozidle xxxx, ropné skvrny. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěny tři místa o celkové rozloze cca 5 metrů čtverečních, ropná látka byla identifikována jako motorová nafta. Jednotka zasažená místa zasypala sorbentem a následně zametla.

událost č.45 – 1.11.2019

14:29
Pálení klestí – Roudnice nad Labem

Po příjezdu na místo události jednotka z rozhodnutí VZ prováděla hasební práce pomocí jednoho útočného proudu C z vozidla CAS 20. Jednalo se o požár klestí o rozloze 2x5m. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.44 – 31.10.2019

19:41
Únik plynu – Roudnice nad Labem
Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS Úk na událost: Únik plynu, ul. Karla Jařábka, obec Roudnice nad Labem. Jednotka vyjela s vozidly: CAS 20 v obsazení 1+4 a DA v obsazení 1+2. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se již nachází jednotka HZS Úk PS Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 20, hlídka PČR, hlídka MP a plynárenská pohotovostní služba. Na příkaz VZ členové jednotky evakuovali bytové domy. Evakuovaní lidé procházeli evidencí u příslušníka HZS Úk. Objekty byly odpojeny od el. energie. Nebezpečný prostor byl označen vytyčovací páskou. Po dokončení evakuace členové JSDH znovu prověřili oba objekty – nebyla již nalezena žádná osoba. Do příjezdu evakuačního autobusu byla poskytnuta CAS 20 JSDH pro dočasné skrytí matky s malými dětmi před povětrnostními vlivy. Během probíhající evakuace odjela posádka vozidla DA pro vozidlo CAS 32 zpět na požární zbrojnici (na žádost VZ). Obě vozidla se následně dostavila zpět na místo zásahu. Od vozidla CAS 32 bylo vytvořeno dopravní vedení B k rozdělovači a jeden útočný proud C. Členové jednotky u útočného proudu a členové pohybující se v blízkosti objektu s únikem odložili všechna zařízení, která nejsou určena do Ex prostředí, dále byli vybaveni IDP v pohotovostní poloze a detektorem plynů Gas Alert (LEL). Z bezpečné vzdálenosti bylo zahájeno nucené odvětrávání sklepních prostor pomocí přetlakového ventilátoru.Příslušníci HZS určili jako místo úniku vyústění přípojky plynu ve sklepní části objektu. Členové JSDH, příslušníci HZS a zaměstnanci plynárenské pohotovostní služby začali s odkrýváním přípojky v pozemní komunikaci pomocí ženijního nářadí. Místo kopání bylo osvíceno a odvětráváno druhým přetlakovým ventilátorem. Přípojka byla nalezena v hloubce cca. 80 cm. Po dohodě s plynaři bylo přistoupeno k vystřihnutí plynového vedení pomocí nůžek HVZ. Plynaři pak vedení utěsnili. JPO provedly konečné odvětrání objektu a závěrečný průzkum. Po ukončení zásahu, se jednotka vrátila zpět na základnu.