Archiv rubriky: Události

událost č.10 – 10.2.2020

12:47
Technická pomoc – spadlé stromy

Během jízdy na základnu z předešlé události, byla vozidla CAS 20 (1+2) a DA (1+1) jednotky SHD Roudnice nad Labem vyslána KOPIS HZS Úk na událost (spadlý strom na pozemní komunikaci) v ulici V Uličkách v obci Roudnice nad Labem. Strom se nenacházel ani v dané ulici ani v ulicích sousedních. Jednotka událost nalezla až na silničním obchvatu (silnice č. 24049) přibližně na úrovni místní části „V Uličkách“. Jednalo se o spadlý strom na danou pozemní komunikaci. Jednotka strom rozřezala a odklidila. Během zásahu došlo k pádu dalšího stromu – byl rozřezán a odklizen. Závěrečným průzkumem bylo zjištěno, že se v krajnici nachází ještě další tři stromy, které hrozí pádem, vyvrácením. Stromy byly poraženy a místo uklizeno. Následně jednotka vyjela k odklizení dalšího stromu na silnici č. 24622 mezi obcemi Dobříň – Bechlín. Strom se nacházel cca. 1 km před obcí Bechlín. Byl rozřezán, odklizen za krajnici a místo zameteno. Celá jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

událost č.9 – 10.2.2020

12:29
Technická pomoc – spadlé stromy

ednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS Úk k odstranění spadlého stromu přes pozemní komunikaci (silnice č. 240, cca. 100 m za odbočkou na obec Černěves, směr Chodouny). Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 (1+2) a DA (1+1). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se na místě u spadlého stromu nachází družstvo s CAS 20 HZS Úk PS Roudnice nad Labem a hlídka PČR Obvodního oddělení Roudnice nad Labem. Na příkaz VZ se členové JSDH zúčastnili rozřezání spadlého stromu pomocí ŘMP a jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po ukončení zásahu se jednotka začala vracet zpět na základnu. Během jízdy na základnu byla JSDH odvolána na jinou událost.

událost č.8 – 4.2.2020

5:42
Technická pomoc

Jednotka byla vyslána k odčerpání neodtékající vody v ulici Jeronýmova. Na místě události bylo průzkumem zjištena ucpaná kanalizace v průjezdu domu a na dvorku. Majitel odčerpával vodu vlastními prostředky. Po dohodě s KOPIS bylo majiteli doporučeno se obrátit po 7 hod. na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

událost č.7 – 23.1.2020

15:47
Požár nízké budovy

Po příjezdu na místo události z rozhodnutí VZ se členové jednotky vybavili IDP. Poté byl rozvinut 1x útočný proud C do sklepních prostor kde došlo k požáru. Průzkumná skupina JSDH likvidovala požár v součinnosti s průzkumnou skupinou HZS vybavenou vysokotlakým proudem. Objekt byl kompletně odvětrán od zplodin hoření a následně byla umožněna práce vyšetřovateli z Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů. Po vyšetření požáru byly zbytky po požáru rozhrabány a kompletně prolity vodou. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.5 – 18.1.2020

23:21
Technická pomoc

Po příjezdu na místo události bylo VZ rozhodnuto o uzavření ulice Prokopova, kde se na pozemní komunikaci nacházelo zavazadlo (kufr) s nápisem bomba.Jednotka provedla uzavření ulice a dále zůstala na místě, kde společně s příslušníky HZS zajišťovala požární asistenci policejním pyrotechnikům.Pyrotechnikem bylo zjištěno,že se v zavazadle (kufru) žádná výbušnina nenachází.Z rozhodnutí VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.4 – 14.1.2020

1:47
Požár nízkému budovy – Roudnice n/L Podlusky

Jednotka po příjezdu na místo události, prováděla rozebírání střešní a stropní konstrukce a prováděla hašením jedním proudem „C“ od CAS HZS PS Roudnice nad Labem a to za použití IDP.

událost č.1 – 4.1.2020

14:18
Požár komína – Židovice

Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno,že se jedná o požár sazí v komíně.Z rozhodnutí VZ jednotka provedla rozebrání střešního podhledu a provedla kontrolu střešní konstrukce za pomocí termokamery. Na střešní konstrukci nebyla nalezena žádná skrytá ohniska. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.