Archiv rubriky: 2018

Událost č. 14 – požár

29.5.2018
13:30

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS ÚK na požár autogenní soupravy (acetylen, kyslík) do objektu společnosti Mencl Guss, s.r.o. v ul. Kratochvílova, č.p. 1107 v obci Roudnice nad Labem. Jednotka vyjela s vozidlem CAS20 a DA (dostavilo se později). Členové jednotky se za jízdy vybavili IDP. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se z oken valí hustý dým. Na místě se již nacházela hlídka PČR, technický ředitel společnosti  a několik zaměstnanců. Pan ředitel informoval velitele zásahu o požáru svářecí soupravy v jedné z dílen. Dle vyjádření obsluhy by měla být kyslíková láhev prázdná a acetylenová plná. VZ nařídil okamžitou evakuaci objektu, vypnutí el. energie, tvorbu B dopravního vedení s rozdělovačem před budovou a vytvoření jednoho útočného proudu C od rozdělovače pro chlazení tlakových lahví oknem. Na místo se dostavila dvě vozidla CAS20 z HZS ÚK PS Roudnice nad Labem a PS Štětí. Velení zásahu převzal VD PS Roudnice nad Labem . Nový VZ opět nařídil evakuaci a vypnutí el. energie a dále použití dvou přenosných lafetových proudnic (z vnější strany oknem a dveřmi z vnitřku objektu). Následně byl použit
přetlakový ventilátor k odvětrávání zakouření. Z dílny byla vyvezena další autogenní souprava, která nebyla zasažena požárem. Vozidlo JSDH bylo průběžně doplňováno vodou z obou vozidel HZS a z nástěnného C hydrantu. Tlakové lahve byly neustále monitorovány pyrometrem a následně termokamerou. Po dostatečném zchlazení, bylo VZ rozhodnuto o vynesení a ponoření TL s acetylenem do předem připravené kádě s vodou (bude ponořena několik dní).
Kyslíková TL byla vynesena před budovu.

Událost č. 12 – dopravní nehoda

26.4.2018
10:20

Jednotka byla vyslána KOPIS Úk na dopravní nehodu OA a chodce zaklíněného pod vozidlem. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 s posádkou 1+4. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se již nachází jednotka HZS PS Roudnice nad Labem, již vyproštěný chodec, předaný ZZS a na pravém předním sedadle zaklíněný spolujezdec. Tři členové jednotky pomohli příslušníkům HZS s imobilizací a vyproštěním spolujezdce. Další dva
členové prohledali terén s negativním výsledkem na další účastníky DN. Po vyproštění a předání spolujezdce ZZS se jednotka z rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu. Jednalo se o taktické cvičení.

Událost č. 11 – technická pomoc

20.4.2018
13:58

Jednotka byla vyslána KOPIS HZS ÚK do ulice Za Rozhlednou č.p. 1922 v Roudnici nad Labem k záchraně kočky. Jednotka vyjela s vozidlem CAS20 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná kočku uvízlou na větvi modřínu ve výšce cca. 11m. Kočka se zde nacházela od odpoledních hodin předešlého dne. Majitelé kočky neměli dostatek prostředků k záchraně vlastními silami. Jednotka nasadila všechny 4 díly
nastavovacího žebříku a vybavení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (především zachycovací postroj, smyce a ocelový lanyard). Kočku se podařilo zachránit snesením. Nebylo poškozeno žádné vybavení JSDH Roudnice nad Labem, nedošlo k žádnému zranění zúčastněních osob či zvířat a ani ke škodám na majetku.
 

Událost č. 10 – požár

14.4.2018
19:55

Jednotka byla vyslána KOPIS HZS ÚK do obce Krabčice na požár dřevníku. Jednotka vyjela s vozidlem CAS20 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se již na místě nachází jednotka HZS PSRoudnice nad Labem s vozidlem CAS20 a JSDH Libkovice pod Řípem s vozidlem CAS32. Na příkaz VZ se 4 členové jednotky zúčastnili rozebírání a dohašování dřevníku. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

Událost č. 8 – požár nízké budovy

30.3.2018
16:57

Jednotka byla povolána KOPIS ÚK na poplach EPS v nákupním centru Kaufland v obci Roudnice nad Labem. Po příjezdu na místo  události jsme zjistili, že se u zásahu nachází vozidla HZS ÚK PS Roudnice nad Labem. Po společně provedeném průzkumu s negativním výsledkem na požár se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

Událost č. 7 – požár nízké budovy

4.3.2018
8:10

Jednotka vyjela k požáru rodinného domu v obci Ctiněves.
Po příjezdu na místo události členové jednotky na příkaz VZ prováděli hasební práce v IDP uvnitř budovy společně s příslušníky HZS PS Roudnice pomocí vysokotlakého proudu. Jeden z členů JSDH pomáhal ZZS Ústeckého kraje s resuscitací osoby, která byla nalezena uvnitř budovy.
Resuscitaci ukončil lékař, který konstatoval smrt. Po likvidaci požáru se jednotka z rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.

 

Událost č. 5 – požár nízké budovy

24.1.2018
19:18

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár komímu do obce Vědomice. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 (1+3) a CAS 32 (1+2). Na místě se již nacházela jednotka HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 20. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár podkroví. Na příkaz VZ jednotka prováděla hasící práce v IDP. Dále prováděla doplňování vody do CAS 20 HZS PS Roudnice n/L a osvětlování místa události a rozebírání střešní konstrukce .Po likvidaci požáru a ukončení zásahu, jednotka odjela k doplnění hasebních látek z hydrantu u PS RCE a následně se vrátila zpět na základnu.