Archiv rubriky: 2019

událost č.42 – 29.10.2019

8:49
Požár rozvodné skříně – Libotenice

Po příjezdu na místo události jednotka z rozhodnutí VZ prováděla pomocí lafetové proudnice z vozidla CAS 32 ochlazování střechy haly z důvodu nefunkční ventilace v hale. V hale se nacházela drůbež. Vozidlo CAS 20 provádělo doplnění vody do CAS 32. Po zprovoznění el.proudu a snížení vnitřní teploty bylo ochlazování ukončeno a jednotka se vrátila zpět na základnu. Jednalo se o taktické cvičení.

událost č.41 – 25.10.2019

18:20
Požár stohu – Račiněves

25.10.
V době příjezdu k místu události, hoří celý stoh v plném rozsahu. Po dohodě s VZ jednotka nezasahuje. Na místě události zůstává JSDH V Straškov – Vodochody. Je dohodnuto střídání JSDH Straškov – Vodochody na 7 hodinu následujícího dne.
26.10 7:00 – Jednotka se dostavila na místo události, stoh stále hoří ale je cca o 1/3 menší. Panuje hustá mlha, viditelnost na cca 30-40 m, bez větří.9:55 – Telefonicky kontaktován – předseda představenstva ASTUR Straškov, a.s. , na místo posílá svého syna. 10:30 – Na místo se dostavil pan XXX 0:40 – Místo události předáno panu XXX, pan XXX byl poučen a upozorněn na možná rizika, případně neprodleně volat na telefonní číslo 150. Byl nařízen dohled do úplného vyhoření stohu. V době události počasí: hustá mlha, bezvětří, teplota cca 10°C10:42 Odjezd jednotky zpět na základnu.

událost č.40 – 4.10.2019

14:49
Požár nákladního automobilu – Vědomice

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě události se již nachází HZS PS Roudnice nad Labem. VZ rozhodl o návratu JSDH Roudnice nad Labem zpět na základnu, jelikož další síly a prostředky na místě události nejsou potřeba.

událost č.39 – 3.10.2019

21:00
Požár chaty – Nové Dvory

Jednotka byla vyslána k požáru chaty v katastru obce Nové Dvory. Z rozhodnutí VZ prováděli dva členové v IDP rozebírání střešní krytiny. Dále se pak členové jednotky podílely na vynášení věcí z objektu.Po ukončení zásahu se jednotka z rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo k žádnému zranění nebo poškození vybavení.

událost č.38 – 30.9.2019

18:17
Technická pomoc – spadlý strom – Vědomice

Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK s vozidly CAS 20 (1+3) a DA (1+4) k odstranění nebezpečného stavu v obci Vědomice. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se nachází vyvrácený strom na koňské stáji. Během zásahu se na místo dostavila jednotka SDH Vědomice s vozidlem DA. Nebezpečné místo bylo ohrazeno vytyčovací páskou. Následně bylo přistoupeno k odstranění stromu ze střechy stáje pomocí řetězové motorové pily. Po předání místa majiteli se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.36 – 22.9.2019

19:13
Požár lesního porostu – Záluží

Jednotka SDH Roudnice nad Labem vyjela s vozidly CAS 20 v obsazení 1+2 a CAS 32 1+2 na výzvu KOPIS HZS ÚK k nahlášenému požáru lesního porostu do obce Račice. Během jízdy k místu události nebyly pozorovány žádné příznaky nežádoucího hoření jako je kouř či zápach. Po příjezdu k místu předpokládané události bylo potkáno vozidlo CAS 20 HZS ÚK PS Roudnice nad Labem. Velitel zásahu z řad HZS ÚK předal informaci, že také nezaznamenali žádný požár. Po dohodě s VZ JSDH provedla průzkum v přilehlém lese s negativním výsledkem. Během průzkumu byla potkána hlídka PČR, která také nezaznamenala žádný požár. Obě vozidla JSDH se následně vrátila na základnu. Jednalo se o planý poplach.

událost č.35 – 4.9.2019

17:45
Technická pomoc – únik ropných látek – Roudnice nad Labem

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno , že se jedná o únik motorového oleje na pozemní komunikaci v množství 5L v ulici Alej 17 listopadu (kruhový objezd Lídl)Jednotka provedla oplach komunikace pomocí tuhého smáčedla TS Clean.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu

událost č.34 – 21.8.2019

17:39
Technická pomoc – nafta na vozovce – Roudnice nad Labem

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK k případu úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 1+5 do ulice Libušina v Roudnici nad Labem. Po přijezdu k místu události průzkumem bylo zjišteno, že se jedná o únik nebezpečné ropné látky na pozemní komunikaci. Po domluvě s VZ. JPO HZS ÚK Roudnice nad Labem, se jednotka přemístila ke stanici STK (ulice Žižkova). Jednotka zde provedla zasypání a zametení ropných skvrn na pozemní komunikaci. Poté jednotka pokračovala po ropné skvrně zpět do města, kde zasypávala další drobné úniky. Po závěrečném průzkumu s velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že se JSDH Roudnice nad Labem vrátí zpět na základnu. Spotřebován jeden pytel (25kg) sorbentu.