Archiv rubriky: 2018

Událost č. 4 – požár nízké budovy

24.1.2018
10:07

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár do areálu bývalého podniku spol. Agrostroj v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 (1+3) a CAS 32 (1+1). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár měnšího rozsahu stejného objektu ze zásahu ze dne 23.1.2018 . Hořely (doutnaly) trámy schované za podhledy v druhém nadzemním podlaží opuštěné výrobní haly. Na místě se již nacházela jednotka HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 20. Na příkaz VZ JSDH vytvořila jeden útočný vysokotlaký proud z navijáku. Trámy byly hašeny, ochlazovány a podhledy průběžně rozebírány. Po likvidaci požáru a ukončení zásahu, jednotka odjela k doplnění hasebních látek z hydrantu u PS RCE a následně se vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nebyl žádný z členů JSDH Roudnice nad Labem zraněn a nebylo poškozeno žádné vybavení JSDH Roudnice nad Labem. Obě CAS spotřebovaly 3 000 l vody.

Událost č. 3 – požár nízké budovy

23.1.2018
5:15

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár do areálu bývalého podniku spol.
Agrostroj v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 (1+3), CAS 32 (1+1) a DA
(1+1). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár střechy a druhého nadzemního
podlaží opuštěné výrobní haly. Na místě se již nacházela jednotka HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidly CAS 20
a CAS 30. Na příkaz VZ JSDH vytvořila jeden útočný proud C od již zřízeného dopravního vedení B s rozdělovačem.
Útočný proud byl použit k hašení jihozápadní strany hořícího objektu. Dále bylo vytvořeno doplňování vozidel PS RCE
z CAS 20 a byl použit přenosný osvětlovací stožár s el. centrálou k osvětlení místa zásahu. Na příkaz VZ se čtyři
členové JSDH s CAS32 přesunuli k severovýchodní straně objektu, kde bylo vytvořeno dopravní vedení B s
rozdělovačem a jeden útočný proud C. Byla hašena střecha a vnitřní prostory objektu. Poté se na místo události
začalo sjíždět větší množství požárních vozidel z různých jednotek včetně AZ. Hasiči utvořili několik útočných proudů,
kterými se požár podařilo lokalizovat. Po lokalizaci požáru začalo vyhledávání (i za použití termokamery a pyrometru)
a dohašování zbylých ohnisek s následným rozebíráním stavebních konstrukcí. V této činnosti JSDH Roudnice nad
Labem pokračovala až do úplné likvidace požáru. Na příkaz VZ jednotka provedla vyhledávání osob v prvním
nadzemním podlaží objektu s negativním výsledkem. Po ukončení zásahu a doplnění hasebních látek z hydrantu u
PS RCE se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nebyl žádný z členů JSDH Roudnice nad Labem zraněn. Byly zničeny dvě 20 m požární hadice C.
Obě CAS spotřebovaly 20 000 l vody. Dále byla spotřebována jedna kartuše TS ECO do proudnice RamboJet.

O požáru:
Deník Liměřicka
Požáry.cz

Fotografie zdroj: vyšetřovatel HZS a vlastní zdroje.

Událost č. 2 – požár nízké budovy

20.1.2018
15:05

JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS ÚK na požár lesního porostu v zahrádkářské kolonii Na Vrchlabce v obci Roudnice nad Labem. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 (1+5), CAS 32 (1+3) a DA (1+1). Po příjezdu k místu události bylo zjištěno, že na místě se již nachází jednotka HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 20 a že se jedná o požár zahrádkářské chatky v plném rozsahu s přítomností dvou 2kg PB tlakových lahví. Hořící chata se nacházela cca. 200 m nad vozidly. Kvůli rozblácené cestě nebylo možno vyjet vozidly přímo k požáru. Na místě se také pohyboval popálený uživatel chatky. Jednotka JSDH provedla předlékařské ošetření popáleného muže a bojové rozvinutí od CAS 20 HZS ÚK: Dopravní vedení 9B, rozdělovač, jeden útočný proud 4C. Dále bylo zřízeno doplňování vody od vozidla CAS32 do vozidla CAS 20 HZS ÚK. Zásah byl veden ze skrytu a v dýchací technice kvůli přítomnosti tlakových lahví. Po uhašení a dostatečném ochlazení požářiště, byly skutečně nalezeny 2 vyhořelé tlakové lahve. Po zadokumentování místa události vyšetřovatelem z oddělení Zjišťování příčin vzniku požárů členové jednotky začali s rozebíráním nebezpečných zbytků konstrukcí chatky. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č. 1 – asistence

1.1.
16:25

Na žádost zřizovatele jednotka provedla požární asistenci při ohňostroji na Karlově náměstí. Po ukončení ohňostroje
byl proveden průzkum střechy a půdních prostor v přilehlém zámku. V dosahu ohňostroje nebyly zpozorovány žádné
známky požáru.