Archiv rubriky: 2019

událost č.32 – 9.8.2019

6:30
Požár skládky – Čížkovice

Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum. Poté po dohodě s velitelem zásahu prováděla kyvadlovou dopravu vody, dále jednotka zasahovala za použití lafetové proudnice (monitor). Po příjezdu těžké techniky (bagru) jednotka za pužití dýchací techniky prováděla zkrápění odbagrovaných částí skládky. Po ukončení dohašovacích prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.31 – 6.8.2019

5:53
Požár odpadu – Hněvice

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK k případu „Požár odpadu“ mezi obcemi Hněvice a Horní Počaply. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 (1+3) a CAS 32 (1+1). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že požár byl již zlikvidován. Hoření zasáhlo nahromaděný odpad a stěnu okálové stavby. Na místě se nacházela JPO HZS ŠČK PS Mělník s vozidlem CAS 20 a hlídka PČR. Po dohodě s velitel zásahu (VD Pavel Zelenka, PS Mělník) se JSDH vrátila zpět na základnu. Během odjezdu se na místo dostavilo vozidlo JPO HZS ČEPRO, a.s

událost č.30 – 31.7.2019

14:15
Dopravní nehoda – Vědomice

Během návratu ze zásahu „Požár pole a kombajnu – obec Rovné“ byla JSDH Roudnice nad Labem s CAS 20 (1+4) vyslána na dopravní nehodu OA do obce Vědomice. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se na místě nachází vozidlo tovární značky Citroën obrácené na střechu mimo pozemní komunikaci. V autě se již nenacházela žádná osoba. Před naším příjezdem u OA zasahovala hlídka obvodního oddělení PČR Roudnice nad Labem a dopravní policie. Dle příslušníků PČR již ZZS odvezla jednu zraněnou osobu z posádky automobilu k ošetření. Na místě se taktéž nacházel druhý člen posádky OA bez známek vážnějších zranění. JSDH provedla označení místa nehody a protipožární opatření. Následně se namísto dostavila JPO HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 20. Z rozhodnutí VZ se JSDH vrátila zpět na základnu. Pozn.: Nebyl objeven žádný únik provozních kapalin z vozidla.

událost č.29 – 31.7.2019

11:32
Požár pole a kombajnu – Krabčice

Po příjezdu na místo události jednotka prováděla hasební práce na požárem zasažený kombajn z vozidla CAS 20 pomocí narazníkové proudnice.Dva členové jednotky se účastnili hašení kombajnu pomocí útočného prudu C od vozidla CAS 30 HZS ÚK PS Rce. Členové jednotky na útočnem proudu byli vystrojeni IDP. Dohašovací práce se prováděly pomocí vysokotlakého proudu také z vozidla CAS 30. CAS 32 JSDH Roudnice byla na místě ponechána v záloze. Během zásahu byla několikrát použita nárazníková proudnice k uhašení plamenů na poli. Během návratu na základnu byla jednotka odvolána na zásah do obce Vědomice (nehoda OA)

událost č.28 – 25.7.2019

10:59
Požár pole a kombajmu – Libkovice pod Řípem

Po příjezdu na místo události jednotka z rozhodnutí VZ prováděla hasební práce pomocí 1x proudu C. Na požářiště jednotka spotřebovala 1000 l vody.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.27 – 22.7.2019

13:48
Technická pomoc – nafta na silnici – Roudnice nad Labem

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno ,že se jedná o únik nafty na pozemní komunikaci ve více ulicích v Roudnici nad Labem.Z rozhodnutí VZ byla jednotka poslána do ulice Alej 17. listopadu kde provedla zasypání uniklé nafty pomocí sorbentu.Po úklidu vozovky se jednotka přesunula do ulice Špindlerova na kruhový objezd, kde se také nacházela uniklá nafta. Po odklizení uniklé nafty se jednotka vrátila zpět na základnu.(spotřebované množství sorbentu činí 30kg)

událost č.25 – 18.7.2019

14:27
Požár travního porostu – Roudnice n/L

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár travního porostu o rozloze 100x50m.Požár se šířil do několika sousedních zahrad.Z každého vozidla CAS 32 a CAS 20 byl vytvořen útočný proud C. Po příjezdu dalších jednotek byly celkem vytvořeny další 3x útočne proudy z CAS 32 Jsdh Budyně, Cas 32 Vrbice a CAS 32 Brozany.Vozidlo CAS 30 Scania Brozany doplňovalo vodu do zasahujicí CAS 20 Roudnice.Jednotka provedla vstup do jedné zahrady za pomoci odštípnutí vysacího zámku.Po likvidaci požáru jednotka předala místo požáru majiteli a vrátila se zpět na základnu.

událost č.24 – 18.7.2019

11:22
Požár pole – Ctiněves

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje HZS PS Rce.Z rozhodnutí VZ jednotka prováděla hasební práce pomocí lafetové proudnice.Po příjezdu dalších jednotek se dohašování pole provádělo pomocí asanačních lišt na vozidlech.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.23 – 6.7.2019

15:10
Požár lesního porostu – Záluží

6.7.2019
Jednotka byla KOPIS vyslána k požáru lesního porostu u obce Záluží. Po příjezdu na místo události byl z CAS 20 4000/240-S2Z natažen 1x vysokotlaký proud, 1x proud „C“, 1x proud „D“. CAS 32 8200/800S3R sloužila pro doplňování vody do CAS 20. Následně byl po dohodě s VZ povolán DA/Citroën Jumper s PMS Tohatsu a zřízeno čerpací stanoviště na břehu vodního kanálu Račice. Při dohašovacích pracích byla využita termokamera k vyhledávání skrytých ohnisek. Po skončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

7.7.2019
Jednotka byla KOPIS vyslána na místo události z předešlého dne. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno několik skrytých ohnisek, které se hasily pomocí: z CAS20 – 1x vysokotlakého proudu, z CAS32 – 2x „C“, 1x „D“. Následně bylo celé požářiště zkontrolováno pomocí termokamery. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu