Archiv rubriky: 2019

událost č.22 – 4.7.2019

18:14
Požár dřeva – Kyškovice – Hamráček

Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno,že na místě zasahuje již jednotka HZS PS RCE a JSDH Vrbice.Jednotka z rozhodnutí VZ prováděla rozebírání naskladněného dřeva.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.21 – 4.7.2019

10:52
Požár lesního porostu – Záluží

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno,že na místě zasahuje již jednotka HZS ČR PS Roudnice a JSDH Horní Počaply. JSDH Roudnice nad Labem z rozhodnutí VZ zůstala na místě události v záloze. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.20 – 3.7.2019

18:10
Požár lesního porostu – Záluží

Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár lesního porostu u veslařského kanálu v obci Záluží. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 v obsazení 1+2, vozidlem CAS 32 v obsazení 1+1 a vozidlem DA v obsazení 1+1. Požár se nacházel v lese vedle areálu „Veslařského kanálu Račice“. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár lesního porostu v rozsahu cca. 100m x 100m. Na místě se již nacházela jednotka HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidly CAS 20 a CAS 30. Jednotka HZS měla připravené dopravní vedení B s rozdělovačem a jeden útočný proud. JSDH vytvořila další útočný proud od rozdělovače. Následně i třetí útočný proud. Posádka vozidla DA postavila čerpací stanoviště vody z veslařského kanálu a začala doplňovat vozidla u požářiště. Na místo se dostavily další jednotky: JSDH Horní Počaply (CAS 32) a JSDH Štětí (CAS 24). Na příkaz VZ bylo poraženo cca. 6 nebezpečně ohořelých stromů včetně několika soušek a vytvořen 4. útočný proud. Po likvidaci požáru a prověření prostoru termokamerou se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.19 – 30.6.2019

9:03
Dobříň / Záluží

Požár lesního porostu. Po příjezdu místo místo zásahu jednotka provedla průzkum. Poté po dohodě s velitelem HZS ČR stanice RCE provedla dodatačné prolití lesního terénu proudem vody z otočné lafetové proudnice. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.

událost č.18 – 27.6.2019

16:00
Dobříň / Záluží

Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár lesního porostu u železniční trati Ústí n/L – Praha mezi obcemi Dobříň a Záluží. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 v obsazení 1+3. Požár se nacházel v areálu pískovny Cemex CZ – Dobříň. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár travního a lesního porostu na pravé straně trati (směr Praha). Na místě se již nacházela jednotka HZS ÚK PS Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 20. Bylo zahájeno doplňování vozidla HZS. členové JSDH pomohli příslušníkům HZS na útočných proudech. Na místo se dostavila jednotka SDH Horní Počaply s CAS 32. Během zásahu jednotka z důvodu bezpečnosti pokácela jeden téměř přehořelý strom. Po likvidaci požáru a prověření prostoru termokamerou se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.17 – 27.6.2019

11:05
Dobríň / Záluží

Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár lesního porostu u železniční trati Ústí n/L – Praha mezi obcemi Dobříň a Záluží. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 v obsazení 1+2. Požár se nacházel v areálu pískovny Cemex CZ – Dobříň. Místo požáru upřesnili zaměstnanci pískovny a přes areál pískovny dovedli vozidlo JSDH Roudnice n/L a vozidlo CAS 20 HZS SŽDC přímo na místo události. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár travního a lesního porostu na pravé straně trati (směr Praha) v rozsahu 100m x 100m. JSDH provedla bojové rozvinutí s dopravním vedením C a útočnými proudy D a C. Na místo se dostavily jednotky HZS ÚK PS Roudnice nad Labem (CAS 20), JSDH Horní Počaply (CAS 32) a HZS SČK PS Mělník (CAS 30). Z CAS 20 bylo dále nataženo dopravní vedení B a dva útočné proudy C obsluhované příslušníky HZS PS Roudnice nad Labem. Vozidlo bylo doplňováno z CAS 20 HZS SŽDC. Po likvidaci požáru a prověření prostoru termokamerou se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.16 – 26.6.2019

20:45
Roudnice nad Labem

ednotka JSDH Roudnice byla povolaná zpět na požár haly ulice Pracnerova, Roudnice nad Labem přes KOPIS HZS ÚK. Jednotaka vyjela s CAS20. Průzkumem bylo zjištěno, že ze vzduchotechniky od které požár vznikl jde kouř. Došlo k proměření vzduchotechniky termokamerou, která naměřila teplotu uvnitř vzduchotechniky 300°C. Pomocí bourací sekery a páčidla se vzduchotechnika rozebrala a nataženým vysokotlakým proudem došlo k ochlazení nebezpečných míst na 25°C. Po likvidaci byl proveden závěrečný průzkum celého požářiště termokamerou. Další nebezpečná místa nebyla zjištěna. Místo zásahu bylo předáno zpět majeteli. Majitel poučen, aby dál pokračoval v předchozích požárně bezpečnostních opatření,které stanovil předchozí velitel zásahu.

událost č.15 – 26.6.2019

11:30
Roudnice nad Labem

Jednotce JSDH Roudnice nad Labem byl vyhlášen poplach přes KOPIS HZS ÚK na požár průmyslové haly ulice Pracnerova, Roudnice nad Labem. Jednotka vyjela s CAS 20 a CAS 32. Po příjezdu na místo zásahu se jednotka vybavila IDP. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy haly v plném rozsahu. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto o zřízení dalšího proud C od rozdělovače z dopravního vedení z CAS HZS ÚK PS Roudnice nad Labem do haly kde jednotka prováděla hasební práce. Dále se jednotka podílela na rozebíraní střešní konstrukce a doplňování vody. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

událost č.14 – 23.6.2019

15:08
Roudnice nad Labem

Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár kuchyňské linky na adrese V Uličkách, obec Roudnice nad Labem. Jednotka vyjela s vozidly CAS 20 v obsazení 1+5 a CAS 32 v obsazení 1+2. Členové v CAS 20 se za jízdy vybavili IDP. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se již nachází vozidla CAS 20 a CAS 30 HZS ÚK PS Roudnice nad Labem a že požár je již zlikvidován. Na místě se také nacházela hlídka PČR a obyvatelka domu. Obyvatelka měla lehce popálené dlaně ruky. V tu dobu se popáleniny jevily jako max. 1. stupně malého rozsahu (max. 5x5cm na každé ruce). Obyvatelka chladila ruce pod tekoucí studenou vodou a lékařskou pomoc odmítla. Členové JSDH následně ruce obyvatelky ošetřili popáleninovým gelem Water Jel. Po dohodě s velitelem zásahu se následně JSDH vrátila zpět na svou základnu

událost č.13 – 22.6.2019

16:23
Letiště Roudnice nad Labem

Jednotka SDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK na požár obilného pole vedle RWY 31L/13R Letiště Roudnice nad Labem. Na letišti v tuto dobu probíhala akce Memorial air show 2019 s letovými ukázkami. Jednotka vyjela s vozidlem CAS20 (1+1). Jednotka byla na místo zásahu navedena organizátory akce přes prahy RWY 31R a RWY 31L během zastaveného letového programu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se již nachází dvě vozidla (CAS a KHA) HZS Čepro, a.s. provádějící požární asistenci během letových ukázek. VD HZS Čepro, a.s. ohlásil likvidaci dvou ohnisek požáru pole. Bezprostředně potom se na místo dostavilo vozidlo CAS 20 HZS ÚK PS Roudnice nad Labem, jehož velitel převzal velení zásahu. JSDH doplnila obě vozidla HZS Čepro vodou. Byl proveden závěrečný průzkum. Z rozhodnutí VZ a se svolením organizátorů se vozidlo JSDH (společně s HZS ÚK) přesunulo po RWY 13L pryč z prostoru letových ukázek a následně po doplnění hasebních látek zpět na základnu.