Archiv rubriky: 2019

událost č.12 – 7.6.2019

20:08
Roudnice nad Labem

Bývalá školka v Jiráskově ulici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na místě se již nachází HZS ÚK PS Roudnice. Z rozhodnutí VZ se členové jednotky vybavili IDP a byl vytvořen 1x útočný proud C. Místo požáru bylo monitorováno termokamerou. Jednotka nasadila pro odvětrání prostoru přetlakovou ventilaci. V souvislosti s touto událostí pak členové jednotky dne 9.6.2019 od 9:00 do 13:00 drželi pohotovost na požární zbrojnici v počtu 1+3.

událost č.11 – 7.6.2019

10:57
Roudnice nad Labem

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno,že v právé plavební komoře (po proudu)se nachází plovoucí skvrna od neznámé látky o velikosti 20x50m. Skvrna byla zasypána plovoucím hydrofobním sorbentem pracovníky plavební komory. Jednotka provedla pomocí motorového člunu a norné stěny (zapůjčeno od HZS ÚK PS Roudnice nad Labem,2x5m)sběr plovoucího sorbentu. Po sbíraný sorbent byl v igelitových pytlech předán pracovníkum komory k likvidaci. Místo zásahu bylo předáno vedoucí pracovnici Povodí Labe.

událost č.9 – 29.4.2019

5:31
Skládka SONO – Čížkovice

Jednotka JSDH Roudnice nad Labem byla vyslána KOPIS HZS ÚK v 5:31 hod. na požár skládky (spol. SONO PLUS s.r.o.) v obci Čížkovice. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 – S3R v obsazení 1+3. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se již nachází několik jednotek. Z rozhodnutí VZ se členové jednotky vybavili IDP a prováděli hasební práce pomocí přenosného vodního monitoru. Vozidlo CAS 32 bylo určeno pro kyvadlovou dopravu vody a hašení pomocí pěny. Ve 13:00 hod. vyjelo ze zbrojnice JSDH Roudnice nad Labem vozidlo DA-L1Z v obsazení 1+3 za účelem vystřídání členů jednotky u případu SONO – Čížkovice. Po vystřídání se původní členové výjezdu vrátili s vozidlem DA zpět na základnu. Střídající členové na místě přebrali techniku, přidělené věcné prostředky a vystřídání ohlásili KOPIS a VZ jehož pokyny začali bezprostředně plnit. V cca. 16:00 na příkaz VZ se většina jednotek začala vracet zpět na své základny. Na místě zůstala pouze JSDH Roudnice nad Labem s vozidlem CAS 32 (1+3). Velení zásahu (již lokalizovaný požár) převzal ZVJ Ing. Stanislav Petrásek (JSDH Roudnice nad Labem) na jehož příkaz členové jednotky provedli rozvinutí 3C útočného proudu od vozidla. V tu chvíli se uvnitř skládky nacházeli 4 drobné zdroje bílého kouře. V 17:45 hod. po změně barvy kouře na tmavě šedou vydal VZ příkaz k opětovnému prolití skládky vodou. K doplnění vody do CAS 32 nechal povolat pomocí KOPIS JSDH Brozany nad Ohří s vozidlem CAS 30. Po doplnění vody byla CAS 30 odeslána zpět na svou základnu. V 18:25 došlo k vystřídání 4 členů JSDH Roudnice nad Labem dalšími 4 členy téže jednotky. Velení zásahu bylo předáno Bc. Milanu Královi. Původní členové se vrátili se střídajícím vozidle DA zpět na základnu.Pozn.: 1) Na žádost VZ Ing. Stanislava Petráska dovezl pan.xxx, vedoucí provozu skládky, 12 obložených baget jako stravu pro zasahující.2) Během útoku vodou a pěnou došlo příčinou velkého podtlaku k zhroucení nerezové nádrže na pěnidlo na vozidla CAS 32 JSDH Roudnice nad Labem. Po vystřídání 4 členů JSDH Roudnice nad Labem v 18:25 jednotka prováděla dohled požářiště skládky.V průběhu dohledu, byl zpatřen tmavý kouř ze 4 míst skládky.Bylo provedeno prolévání a rozrývání povrchu.K dopnění hasiva do CAS32 bylo pomocí KOPIS povolána JSDH Brozany nad Ohří s vozidlem CAS30.V nočních hodinách byly nalezeny další 3 ohniska, která byla odkryta a následně prolévána vodou.K doplnění CAS30 byla opět povolána JSDH Brozany.V 00:30 bylo místo požářiště předáno veliteli JSDH Čižkovice o předání místa bylo informováno KOPIS. Celková spotřeba vody:123000 l Celková spotřeba pěnidla: z toho vlastní: 800 l

Událost č.7 – 25.4.2019

18:02
Dobříň / Račice

Požár lesního porostu o rozloze cca 50x20m. Z rozhodnutí VZ jednotka prováděla doplňování vody z vozu CAS32 do vozidla CAS32 JSDH Horní Počáply.Dále jednotka prověřila místo požářiště termokamerou s negativním výsledkem na ohniska požáru.Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost č.4 – 11.3.2019

8:29
Roudnice nad Labem

Jednotka vyjela k odstranění plechové střešní konstrukce, která se uvolnila při větrné smršti. Jednotka ji ve spolupráci s HZS PS Roudnice nad Labem rozřezávala pomocí motorového rozbrušujícího zařízení.